Homeless Flag competition

Winner 2019!

This years winner in the competition with the Homeless Flag is Behnam Deldadeh from Iran! He has made the images and the video that you see here. Deldadeh is this years winner for the Homeless Flag.

Video

Images

FriendsWe have now started a competition with the Homeless Flagthe symbol representing the homeless and the helpers. We encourage people, companies, singers, builders, artists and more, to find a creative way to present the Homeless Flag. For example, like a painting, a statue, a picture,video, an article, a construction or a formation of people, whatever what YOU want to present the homeless flag @homelessflag

The purpose of this competition is to express the Homeless Flag in your own unique and creative way.The 20th of February the winners will be announced. The people placed first and second will receive a diploma and shout out on social media and/or official media. This will be a way for you to help the homeless.

Rules: Everyone has to include the basics of the Homeless Flag @homelessflag which includes, a light under the roof of the one with snow surrounding it. It also has to include a person or figure that is helping a homeless outside.All the competitors have to send in pictures and questions as a private message to@homelessflag before the 14th of February. We are also looking for sponsors from companies or private people that would want to send in money, furniture, computers, a camera or a phone as a price to the winners.

This whole project is a goal to praise the homeless and spread the Homeless Flag The reason for starting this competition is before the Homeless Day the 20th of January and Homeless Flag was not brought attention to in The any officiel media att all. That is why we are now starting this project for the Homeless Day and the Homeless Flag with social mediaWe have a goal and that is to extinct the homelessness. GOD Bless you in JesuS name

Go to @homelessflag 

Instagram logo

Hemlösas Flagga tävling

Vinnare 2019!

Årets vinnare i tälvingen med Hemlösas Flagga heter Behnam Deldadeh från Iran! Han har gjort bilden och videon som ni ser här. Deldadeh är årets vinnare för Hemlösas Flagga.

Video

Bilder

Vänner! Vi har nu startat en tävling med och för Hemlösas Flagga, symbolen för de som är hemlösa och för de som ger hjälp.

Vi uppmuntrar folk och företag, artister, byggarbetare, konstruktörer, konstnärer eller vem som helst, att på ett kreativt sätt anordna Hemlösas Flagga, t.ex. via en målning, staty, foto, video, artikel, konstruktion eller formation av människor. Man får göra hur man vill! Tävlingen går ut på att man uttrycker symbolen Hemlösas Flagga på sitt egna unika och kreativa sätt.

Den 20 februari kommer vinnarna avslöjas, och vinnarna blir de personer som lyft upp Hemlösas Flagga på det mest kreativa sättet. De som vinner förstaplats och andraplats får diplom, spridning på sociala medier och kanske till och med spridning i officiella medier. Det blir ett sätt för dig att hjälpa de hemlösa med din kreativitet.

Regler: Alla måste håll sig till basen av Hemlösas Flagga som är 1 varmt ljus under taket av ettan samt regn/snö utanför, en person / figor som hjälper och en hemlös som sitter ute. Illustrationen ska helt enkelt likna Hemlösas Flagga. Alla tävlingsförslag, bilder och frågor måste skickas med privat meddelande till @homelessflag senast den 14e februari.

Vi söker också sponsorer, företag eller privatpersoner, som vill ställa upp med att skänka pengar eller möbler, en dator, kamera eller mobiltelefon som pris till vinnarna. Vi söker helt enkelt de som vill höja prispotten till vinnarna. Hela projektet syftar på att hedra de hemlösa genom att lyfta upp hemlösas flagga och symbol.

Anledningen till att vi nu startat tävlingen är för att Hemlösas Dag, som var den 20e januari, inte alls blev uppmärksammad i de oficiella medierna. Därför driver vi nu projektet för att Hemlösas Dag och Hemlösas Flagga kommer upp.

Gå till @homelessflag 

Instagram logo