Ett departement för hemlösa

En lösning för att utrota hemlösheten i Sverige och världen.

Hemlösa.se kämpar med att folk ska se vikten av ett statligt departement/ministerium för hemlösa i Sverige. Kommunerna kan inte göra arbetet själv, det saknas ett centrum för att organiserat upp arbetet. Ansvaret ligger hos statet, och staten måste skaffa den helhetsbild som kommunerna och frivilligorganisationerna omöjligt kan skaffa sig.

Det övergripande ansvaret för de hemlösas välfärd ligger hos staten och därför bör ett hemlöshetsdepartement inrättas. Hemlösa.se menar att ett hemlöshetsdepartement behövs för att samla ihop alla hemlöshetsfrågor och därmed skaffa ett effektivt helhetsgrepp kring situationen. Det hemlöshetsdepartement som skapas här i Sverige kommer vara en modell för omvärlden.

Hemlösa.se:s egna undersökning har visat att 95% av Sveriges befolkning vill ha ett departement för hemlösa. Det är viktigt att man ser ett hemlöshetsdepartement som en mänsklig rättighetsfråga, inte politik.

Se bilder, illustrationer och diagram under Dokument.