Ett departement för hemlösa

En lösning för att utrota hemlösheten i Sverige och världen.

Hemlösa.se kämpar med att folk ska se vikten av ett statligt departement/ministerium för hemlösa i Sverige. Kommunerna kan inte göra arbetet själv, det saknas ett centrum för att organiserat upp arbetet. Ansvaret ligger hos statet, och staten måste skaffa den helhetsbild som kommunerna och frivilligorganisationerna omöjligt kan skaffa sig.

En del säger: “I Sverige finns redan Socialen för de hemlösa”, men idag är inte hemlösheten som för 10-20 år sen, idag betyder hemlöshet något annat. Det finns, som de flesta vet, en väletablerad socialtjänst i varje kommun. Men socialtjänstens hjälp för hemlösa är allt för enkel, de fokuserar inte tillräckligt på hemlösa. De utför inte det specialarbete som krävs. Socialen är inte bara för hemlösa, de är för alla. Bara en liten del av socialtjänstens arbete är för hemlösa.

Det sociala arbete som kommunerna bidrar med är en helt annan sak, de fokuserar inte tillräckligt på hemlösa. Det finns en rad aktörer som hjälper hemlösa på olika sätt, bl.a. myndigheter, kommuner, företag och föreningar. Men en övergripande enhet som har ansvar för hela området saknas. Det krävs ett organ som har det slutgiltiga ansvaret och som nationellt ser över arbetet för hemlösa.

Det övergripande ansvaret för de hemlösas välfärd ligger hos staten och därför bör ett hemlöshetsdepartement inrättas. Hemlösa.se menar att ett hemlöshetsdepartement behövs för att samla ihop alla hemlöshetsfrågor och därmed skaffa ett effektivt helhetsgrepp kring situationen. Det hemlöshetsdepartement som skapas här i Sverige kommer vara en modell för omvärlden.

Arbetet som idag görs för hemlösa i Sverige kan liknas med ett träd. Trädet är stort och har flera grenar. Kommunernas arbete för hemlösa är som grenar på ett träd. Det vi behöver är något stort och bestående som kan ge näring åt alla grenar. Hemlöshetsdepartementet i den här lösningen är trädet och inte ytterligare en gren. Vi behöver ett starkt träd och inte flera grenar.

Hemlösa.se:s egna undersökning har visat att 95% av Sveriges befolkning vill ha ett departement för hemlösa. Det är viktigt att man ser ett hemlöshetsdepartement som en mänsklig rättighetsfråga, inte politik.

Staten måste ta sitt ansvar och skaffa sig en helhetsbild över hemlösheten och organisera upp arbetet för hemlösa som enskilda aktörer och kommuner inte har möjlighet att göra. Hemlösa.se började prata med omvärlden om ett hemlöshetsdepartement redan år 2011.

Hemlöshetsdepartementet skulle optimalt ha 3 huvudsakliga uppgifter:

1. Samarbete med andra länder.
Skapar långsiktiga lösningar för hemlösa.

2. Förebyggande arbete.

3. Hjälp och samtidigt hjälp till självhjälp.
Skapar kortsiktiga men effektiva lösningar.

Detta departement kan sedan ledas av en hemlösas minister. Det dagliga arbetet kunde involvera bland annat:

 • Centraliserad organisation för hemlösa
 • Finansfrågor om hemlöshet
 • Utbildning om hemlöshet
 • Sjukvård för hemlösa
 • Hemlöshetsbidrag
 • Bostadsfrågor
 • Media om hemlöshet
 • Hemlösas fysiska och psykiska hälsa
 • Forskning och utveckling
 • Sport för hemlösa
 • Mat och kläder
 • Administration av volontärarbetare
 • Centrum för information, riktlinjer och råd
 • Kulturhus för hemlösa

Lösningen för hemlöshet kräver ett väglett, effektiv och centraliserat arbete som vilar på tydliga riktlinjer och som är drivet av Hemlösas Minister. Vi vill ha en minister som är mindre politiskt beroende men samtidigt samarbetar med privata och politiska organisationer, företag, Riksdagen och Staten. Hemlösa.se vill skapa “en organisation” som tar upp och löser frågorna kring hemlöshet. Poängen är att den här organisationen ska drivas som ett departement i Regeringen eller en myndighet, inte som en vanlig organisation. Samtidigt är vårt förslag till andra länder: så länge de inte har en minister och ett departement för hemlösa blir det svårt att bli av med hemlösheten.

Hoppas att en dag, en vacker dag i mänskligheten, det händer. Men vi är rädda för är att fel person placeras i den rollen.

Hemlösa.se
2011 > 2020