Förlåtelsedagen

International Forgiveness Day

En annan speciell dag som vi har utsett är den internationella förlåtelsedagen, eller International Forgiveness Day. Det är en dag där man påminns om att förlåta och älska varandra. Det är en uppmaning till fred och frid. Mer förlåtelse, mindre konflikter och krig.

Förlåtelsedagen är den 23e juli varje år.

Förlåtelsepriset

Varje år kommer det delas ut ett förlåtelsepris under förlåtelsedagen. Detta pris är ett internationellt förlåtelsepris som går till den person eller organisation som förlåtit mer än normalt.

Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.”

Matteusevangeliet 18:21

Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Apostlagärningarna 10:43

Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Apostlagärningarna 2:38

Copyright Svenska Bibelsällskapet