Image header

544-0672
123 173 29 32
Gåvor går till den svenska ideella föreningen
Hemlösa.se - Homeless Foundation

Vi söker mobiltelefoner för Hemlösa, både gamla och nya.
Har du någon liggandes? kontakta oss!

0762 66 19 53
info@hemlosa.se

Hemlösas Internationella Melodifestival

Stor internationell musiktävling för de hemlösas skull

Läs mer här

Homeless International Melody Festival

in english

Read more here

Hemlösas Kulturhus är en ny verksamhet som startat i centrala Stockholm där hemlösa kan engagera i med aktiviteter samt att få hjälp och stöd.
Kulturhuset, med tillhörande café, invigdes 2016 i Skanskas lokaler precis bredvid Hotel Sheraton vid Tegelbacken i Stockholm.

Onlinetidningen Stockholm Direkt skrev om händelsen:
Stans hemlösa har fått ett eget kulturhus mitt i city

I en utgåva av tidningen Equmenia från 2015 finns nu en artikel om Hemlösa.se:s ledare Kavian Ferdowsi och hans arbete för hemlösa.

Läs hela tidningen online

Hemlösas
Internationella Flagga

Videoanimering:

För mer information, kontakta Kavian Ferdowsi på 0762 661 953 eller


Hemlösas Tomte information och bilder

Behöver du stöd?

Är du hemlös, fattig eller behöver hjälp med det nödvändigaste?

Vill du hjälpa?

Det finns flera sätt att hjälpa till på:

  • Volontärarbete
  • Kläder och mat
  • Transportmedel
  • Yrkesmässig kunskap
  • Hushållsprodukter
  • ...och mycket mer!


Jobbsökande hemlösa

Gregory Stockholm
Mimoza Shanani Stockholm
Nurullin Ayrat Stockholm
Mudhafar Bunyan Stockholm
Se alla sökande

Om organisationen

Hemlösa.se är en kristen ideell organisation* som arbetar med att på många sätt hjälpa de hemlösa i världen. Vi är en fristående organisation som inte är bunden till någon stat, någon annan organisation eller kyrka. Trots att vi är fristående så är vi villiga att samarbeta med kyrkor och andra organisationer.

Bakgrund

Hemlösa.se startades av den hemlösa mannen Kavian Ferdowsi år 2010 som en privat grupp. Idag driver Kavian organisationen vidare och arbetar konstakt med att öka medvetandet i samhället och hjälpa de hemlösa som behöver hjälp och stöd.

Finansiering

Vår verksamhet finansieras av privatpersoner och medverkande organisationer som ger resurser i form av mat, kläder och kunskap. Utöver det vi får från andra så används personliga medel.

Det finns också en registrerad ideell förening som är i samarbete med Hemlösa.se vid namn Homeless Foundation. Vill man stöda de hemlösa och Hemlösa.se så kan man ge pengar till Homeless Foundation. Föreningen har Bankgirot 544-0672. Märk din överföring med "Gåva" eller liknande. Homeless Foundations organisationsnummer är "802488-2873". För mer information, ring Hemlösa.se på 0762 66 19 53.

Hur vi ser dagens situation

Vi ser att de hemlösa och utbrända är som barn. De kan ofta inte hantera sitt liv på ett enkelt sätt, och det finns flera orsaker till det. De kan vara utstötta ur sina familjer, drogmissbrukare, invandrare eller flyktingar som inte kan etablera sig. Därför anser vi att de behöver all hjälp de kan få. De känner sig främmande och utstötta även i dagens post-moderna välfärdssmhälle.

Vision och tro  †

Vi är i grund och botten en kristen organisation. Vår vision, och det vi utför, är det som Kristus har sagt till oss människor att göra: att älska varandra. Vi vill inte trycka på en massa kristna värderingar, utan istället låta folk se i verkligheten det som Jesus bett oss att utföra. Sen är det upp till var och en att bedöma om det vi tror på är bra eller oförnuftigt.

Nya testamentet

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
- Matteusevangeliet 25:31

Gamla testamentet

En givmild människa får rikt igen,
den som mättar andra blir själv mättad.
- Ords 11:25

Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare,
ärar honom gör den som hjälper de fattiga.
- Ords 14:31

Den godhjärtade blir välsignad,
ty han delar sitt bröd med den fattige.
- Ords 22:9

Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom.
- Ords 19:17

Copyright Svenska Bibelsällskapet

Övriga texter

Den som räddar en människa kan sägas rädda hela universum
- Judiskt ordspråk


* Registrerad organisation med org nummer 802488-2873, formellt kallad "Homeless Foundation".