Image header

544-0672
123 173 29 32
Gåvor går till den svenska ideella föreningen
Hemlösa.se - Homeless Foundation

Vi söker mobiltelefoner för Hemlösa, både gamla och nya.
Har du någon liggandes? kontakta oss!

0762 66 19 53
info@hemlosa.se

Hemlösas Internationella Melodifestival

Stor internationell musiktävling för de hemlösas skull

Läs mer här

Homeless International Melody Festival

in english

Read more here

Hemlösas Kulturhus är en ny verksamhet som startat i centrala Stockholm där hemlösa kan engagera i med aktiviteter samt att få hjälp och stöd.
Kulturhuset, med tillhörande café, invigdes 2016 i Skanskas lokaler precis bredvid Hotel Sheraton vid Tegelbacken i Stockholm.

Onlinetidningen Stockholm Direkt skrev om händelsen:
Stans hemlösa har fått ett eget kulturhus mitt i city

I en utgåva av tidningen Equmenia från 2015 finns nu en artikel om Hemlösa.se:s ledare Kavian Ferdowsi och hans arbete för hemlösa.

Läs hela tidningen online

Hemlösas
Internationella Flagga

Videoanimering:

För mer information, kontakta Kavian Ferdowsi på 0762 661 953 eller


Hemlösas Tomte information och bilder

Behöver du stöd?

Är du hemlös, fattig eller behöver hjälp med det nödvändigaste?

Vill du hjälpa?

Det finns flera sätt att hjälpa till på:

  • Volontärarbete
  • Kläder och mat
  • Transportmedel
  • Yrkesmässig kunskap
  • Hushållsprodukter
  • ...och mycket mer!


Jobbsökande hemlösa

Gregory Stockholm
Mimoza Shanani Stockholm
Nurullin Ayrat Stockholm
Mudhafar Bunyan Stockholm
Se alla sökande

Ett departement för hemlösa

Sammanfattning

En lösning för att utrota hemlösheten i Sverige och världen.

Hemlösa.se kämpar med att folk ska se vikten av ett statligt departement/ministerium för hemlösa i Sverige. Kommunerna kan inte göra arbetet själv, det saknas ett centrum för att organiserat upp arbetet. Ansvaret ligger hos statet, och staten måste skaffa den helhetsbild som kommunerna och frivilligorganisationerna omöjligt kan skaffa sig.

Det övergripande ansvaret för de hemlösas välfärd ligger hos staten och därför bör ett hemlöshetsdepartement inrättas. Hemlösa.se menar att ett hemlöshetsdepartement behövs för att samla ihop alla hemlöshetsfrågor och därmed skaffa ett effektivt helhetsgrepp kring situationen. Det hemlöshetsdepartement som skapas här i Sverige kommer vara en modell för omvärlden.

Hemlösa.se:s egna undersökning har visat att 95% av Sveriges befolkning vill ha ett departement för hemlösa. Det är viktigt att man ser ett hemlöshetsdepartement som en mänsklig rättighetsfråga, inte politik.

PDF Ladda ner hela beskrivningen här


Se bilder, illustrationer och diagram under Dokument.
Bilden ovan: Rosenbad av Holger Ellgaard, Wikimedia